Värnar du om miljön?

När du anlitar Kimmos, värnar du samtidigt om miljön och får kvalitén på köpet.

För oss är miljön en hjärtefråga. Vi vill medverka till en bättre miljö för våra barn och barnbarn. Därför är vi inte bara ISO-certifierade på papperet utan arbetar aktivt för att minska påverkan på miljön i vardagen.

Kort sagt – vi jobbar aktivt för en bättre miljö varje dag!

UNDER ÅRET ÄR NÅGRA AV VÅRA MILJÖMÅL:

 

Att minska miljöpåverkan från våra fordon. Detta mål når vi bl.a. genom att:

 • Anställa medarbetare på orten för att minska långa resor med bil.
 • Samordna materialleveranserna för att minimera antalet onödiga körningar.
 • Löpande byta ut våra fordon till mer miljövänliga alternativ.
 • Samåka så mycket som möjligt för att minimera behovet av servicebilar.

Att minska mängden färg som bli över på våra projekt. Detta mål når vi bl.a. genom att:

 • Större volymer färg i olika kulörer beställs till ca 75 % av den totala mängden. Sedan sker kompletteringsbeställningar när man har stämt av materialåtgången och kan se vad den slutgiltiga åtgången borde bli.
 • Eventuell färg som ändå blir över från våra större projekt används på våra servicearbeten eller ges till yrkesskolorna för att användas vid utbildning av nya målare.

Att kontinuerligt minska vår miljöpåverkan genom smarta IT-system. Detta mål når vi bl.a. genom att:

 • Våra interna möten med kontor på andra orter i första hand sker via videokonferens.
 • Alla kund- och leverantörsfakturor skall skickas/tas emot elektroniskt.

Att vara engagerade i så många projekt som möjligt med miljöprofil, t.ex. Svanen-märkning

 • Genom tjänster som SundaHus, Byggvarubedömningen etc. bevakar vi att produkterna som vi använder är de mest miljövänliga.
 • I samband med att vi tar fram de mest miljövänliga produkterna för projektet ger vi även dig som kund feedback på vilka produkter som har den längsta livscykeln.

VISSTE DU ATT…

 • Vår logistikansvarige och vår färgleverantör samordnar materielleveranserna och tar hand om avfallet på arbetsplatserna så att körningarna blir minimala.
 • Vi har fastställda rutiner för hur restprodukter från måleriet skall hanteras på ett miljövänligt sätt.
 • Genom att införa elektroniska körjournaler har vi minskat antalet onödiga körningar vilket medför mindre Co2-utsläpp och lägre drivmedelsförbrukning.
 • Våra målare kör miljöklassade bilar och vi byter i genomsnitt ut 2 st bilar per år mot ännu mer miljövänliga alternativ.
 • Vi använder oss utslutande av elektroniska arbetsordrar för att slippa onödigt körande.
 • Vi går regelbundet igenom samtliga lagar och krav som gäller måleriet för att se till att vi uppfyller dom. Vi abonnerar även på ändringar i lagar och krav.
 • På samtliga större projekt gör vi en projektspecifik analys på hur projektets miljöpåverkan kan minskas.
 • Vårt mål är att vår kund alltid skall få möjligheten att välja den mest miljövänliga färgen från våra färgleverantörer. Detta säkerställer vi genom fakta från Sundahus miljödatabas.
 • 99,8 % av all färg som vi använder är vattenbaserad (är annars vanligt att lacknaftaburen färg används vid målningsarbeten).