Medarbetarenkät

Medarbetarenkät

Medarbetarenkät

Fält markerade med (*) är obligatoriska

Skala för betygsättning:
1 = stämmer inte alls
2 = stämmer inte helt
3 = stämmer till viss del
4 = stämmer
5 = stämmer bra

1. Delatkighet/Påverkan

Jag kan påverka hur mitt arbete ska utföras.
Betyg
Jag känner mig delaktig i det utvecklingsarbete som bedrivs på min arbetsplats.
Betyg
Jag har sådana befogenheter att jag kan ta ansvar på ett effektivt sätt.
Betyg
Jag är välinformerad om vad som händer inom företaget.
Betyg

2. Trygghet/Trivsel

Mitt arbete är viktigt och meningsfullt.
Betyg
Jag går gärna till arbetet.
Betyg
Vi kan föra en fri och öppen diskussion på min arbetsplats.
Betyg
Min närmaste chef visar förtroende för mig som medarbetare.
Betyg
Jag känner mig respekterad.
Betyg

3. Kompetens

Jag får använda min kompetens på ett bra sätt i mitt arbete.
Betyg
Jag kan få den kompetensutveckling jag behöver för mitt arbete.
Betyg
Jag är nöjd med min arbetsinsats.
Betyg
Kunderna uppskattar mina arbetsinsater.
Betyg

4. Ledarskap

Jag har förtroende för min närmaste chef.
Betyg
Jag kan utan problem få tag i min närmaste chef när jag behöver det.
Betyg
Min närmaste chef ställer tydliga krav på mig som medarbetare.
Betyg
Min närmaste chef uppskattar mina arbetsinsatser.
Betyg

5. Arbetsbelastning

Jag har lätt att koppla av från arbetet när jag är ledig.
Betyg
Jag har möjlighet till återhämtning i arbetet genom att ta pauser eller anpassa mitt arbete
Betyg